Solárny Server

Toto riešenie popisuje konštrukciu a prevedenie nízko nákladového jednoduchého solárneho servera určeného pre nenáročné použitie, poháňaného slnečnou energiou transformovanou na elektrickú energiu prostredníctvom fotovoltického panela.

Solárny server sa skladá zo základných stavebných časti: