Solárny WiFi

Solárny WiFi opakovač

Toto riešenie popisuje konštrukciu a prevedenie jednoduchého solárneho bezdrôtového opakovača určeného pre nenáročné použitie, poháňaného slnečnou energiou transformovanou na elektrickú energiu prostredníctvom fotovoltického panela.

Solárny WiFi opakovač sa skladá zo základných stavebných časti:

Dostupnosť bezdrôtového opakovača počas náhodného dňa v mesiaci október.