Mini Serverovňa

Myšlienka vytvorenia tejto mini serverovne so serverami typu ARM bola konsolidácia všetkých zariadení do jedného boxu veľkosti {295x215x120 mm}.

Všetky mini servery sú monitorované prostredníctvom monitorovacieho systému v reálnom čase, ktorý je prezentovaný prostredníctvom:

Zariadenia v mini serverovni pozostávajú z:

Krabica je green, pretože priemerná spotreba všetkých bežiacich mini serverov je 15W za hodinu.