Arm

Architektúru ARM vyvinula spoločnosť Acorn Computers v 80. rokoch. V počítačoch triedy PC sa objavuje pomerne zriedkavo. Vyniká však v mobilných zariadeniach.

Vzhľadom ku kombinácii jednoduchej architektúry s redukovanou inštrukčnou sadou RISC a nízkej spotrebe elektrickej energie, predstavuje v mobilných zariadeniach omnoho výhodnejšiu voľbu oproti procesorom používaným v stolných počítačoch.

Reduced instruction set computing alebo RISC je návrhom procesora, ktorý pracuje s faktom, že zjednodušená inštrukčná sada poskytuje vyšší výkon v kombinácii s mikroprocesorovou architektúrou schopnou vykonávať tieto príkazy s použitím menšieho počtu výpočtových cyklov na inštrukciu. Medzí takéto platformy okrem ARM radíme aj i860, SPARC, PA-RISC, POWER-PC a MIPS.

V zariadeniach typu ARM nenájdeme žiadne rozptyľovače tepla, alebo aktívne chladiče. Vďaka nízkej spotrebe elektrickej energie procesor produkuje len veľmi málo odpadového tepla a to dokonca aj počas komplikovaných výpočtových operácií.

Odkaz na stránku ARMových procesorov => http://www.arm.com/products/processors